KAROL FELIX Levitacia

KAROL FELIX | TEXTOVÉ OB(D)RAZY

Eva Trojanová

Magické priestory Karola Felixa.

Aj keď tvorba Karola Felixa patrí plne súčasnej dobe, sú pre neho, tak ako pre mnohých iných autorov, dôležité zmeny, ktoré sa ohlasovali už v uplynulom desaťročí.
Pojmy ako autorita, tradícia, štýl prestali mať svoj paradigmatický charakter. Pod náporom nových myšlienkových prúdov sa homogenita umeleckého vývinového procesu, ktorá mala práve v grafike často snáď až príliš uzatvorený charakter, začala uvoľňovať. Generačná vrstva, vstupujúca do výtvarného diania v druhej polovici osemdesiatych rokov vníma svet podľa nových kritérií, vytvára novú stupnicu hodnôt.
V grafike to znamená zmenu uhla pohľadu, ktorý prechádza z analytických mikroštruktúr do sveta zovšeobecnených syntetických formulácií.