KAROL FELIX | TEXTOVÉ OB(D)RAZY

Ľudo PetrÁnsky

"Počúvam, čo mi obraz hovorí, a nechávam sa ním viesť", hovorí Karol Felix a my počúvame spolu s ním.
Jeho grafiky aj obrazy prinášajú veci, ktoré sú pre nás dôverne známe. Akoby sme už všetko niekde videli, či dakedy zažili. Originálna autorova optika však zaručuje, že výtvarný svet je podaný v novej sviežej úprave. Je to svet silných ľudských pocitov, v ktorom si aktéri udržiavajú krehkú duševnú rovnováhu. A to aj v situácii, keď to zdanlivo ani nie je možné. Avšak Karol Felix presviedča, že aj nemožné sa stáva možným a neviditeľné viditeľným.
„Čokoľvek, čo malo v dejinách zmysel a pretrvalo, nesie v sebe tajomstvo. Otázky a odpovede si nachádza každý, kto má to šťastie, že ho umenie osloví,“ hovorí Karol. Nekalkuluje s diváckym úspechom, hoci v oblasti známky a grafiky patrí k medzinárodne oceňovaným a zberateľsky žiadaným autorom. „Samozrejme, zaujímajú ma reakcie ľudí,“ hovorí absolvent dnes už legendárneho oddelenia ilustrácie a knižnej grafiky profesora Albína Brunovského.