Ocenenia

1984I. Cena za grafiku v súťaži umeleckých škôl Československa
1987Čestné uznanie rektora VŠVU v Bratislave, Odmena Slovenského fondu výtvarných umení
1988Cena Matice slovenskej v súťaži „Najkrajšie knihy Československa 1988“
1989Cena mesta Sint Niklaas, Medzinárodné bienále malých grafických foriem (Belgicko)
1993Hlavná cena „Žena v Ex libris“ v Kyjeve (Ukrajina)
Grand Prix ' 93, Medzinárodné bienále Ex libris, Havířov (Česká republika)
1994Medaila za najlepšiu kolekciu 20. Bienále Ex libris Malbork (Poľsko)
Cena v súťaži „Najkrajšia kniha Slovenska ' 93“
1. miesto v ankete „Najkrajšia známka Slovenska 1993“