1990Štipendijný pobyt Centrum Frans Masereel Kasterlee / Belgicko. Začiatok spolupráce s umeleckým tlačiarom M. Štěpánkom
1991Študijný pobyt Fondation TaylorParíž / Francúzsko
1996Spoluzakladá Združenie grafikov G-bod
1996/03Člen realizačnej komisie známkovej tvorby MDPT SR
2000Účasť na International Millenium Party Chicago / USA
2001Hosťujúci umelec North Central CollegeNaperville / USA
2002Hosťujúci umelec Cultural Fondation Abu Dhabi / UAE
2003Stáva sa členom SČUG HOLLAR
2005 Hosťujúci umelecUniversity of Pretoria / JAR