KAROL FELIX

sa venuje grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Žije a pracuje v Nitre. Je členom Výtvarnej únie Slovenska, Združenia grafikov G Bod, SČUG Hollar a Združenia N' 89.

ŽivotopisnÉ Údaje

1961 Narodil sa 26.7. v Košiciach
1980/81 Pedagogická fakulta v Nitre Výtvarná výchova - Slovenský jazyk
1981/87 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - Oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby u Prof. Albína Brunovského
1987/88 Armádne výtvarné štúdio Praha
1988/89Fullovo štipendium
1990/93 Člen realizačnej komisie známkovej tvorby Ministerstva dopravy ČSR